Phim truyền thống

Phim truyền thống giúp tái hiện chặng đường xây dựng, trưởng thành đáng tự hào của cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp. Phim truyền thống mang lại giá trị gì? Mỗi cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp đều có một chặng đường xây dựng và phát triển. Vì vậy, mỗi khi đến dịp kỷ niệm…

Video Marketing

Video marketing – 64% khách hàng có nhiều khả năng mua sản phẩm trực tuyến sau khi xem. Video marketing – tương lai của Content Marketing Trong 10 năm qua, môi trường số đã thay đổi đáng kể. Mọi người đang dần dần loại bỏ máy tính để bàn và máy tính xách tay để tìm kiếm…

Dịch vụ dựng phim

Dịch vụ dựng phim chuyên nghiệp của Adcentral giúp bạn có video clip như ý. Cam kết chất lượng, hoàn lại tiền nếu bạn không hài lòng. Bạn thân mến, Khi bạn tìm đến trang web này thì tức là việc dựng hoàn chỉnh một video từ những dữ liệu sẵn có đang rất quan…

Dịch vụ quay phim

Dịch vụ quay phim xuất hiện trong những năm 90 của thế kỷ trước. Hiện nay, dịch vụ này vẫn đang tiếp tục phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội. Vài nét về dịch vụ quay phim hiện nay Hiện nay, có 3 hình thức quay phim phổ biến là quay phim…

Phóng sự truyền hình

Phóng sự truyền hình là một thể loại mạnh của báo hình, có thể phản ánh sự kiện ở mức độ toàn diện, sâu rộng, có phân tích, đánh giá và đưa ra giải pháp. Theo khảo sát của TNS Việt Nam, hiện nay, mỗi ngày người dân khu vực Đồng bằng sông Hồng dành…