Làm phim giới thiệu doanh nghiệp

Làm phim giới thiệu doanh nghiệp – giải pháp sử dụng sức mạnh của truyền hình để quảng bá, giúp sản phẩm, dịch vụ của đơn vị đến với người tiêu dùng. Có nên làm phim giới thiệu doanh nghiệp? Theo khảo sát của TNS Việt Nam, hiện nay tuyền hình vẫn là phương tiện…